Tuesday, January 3, 2012

Cahaya dan Optik geometri

Cahaya adalah merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di dalam medium, sehingga cahaya mempunyai sifat : dapat dipantulkan, dibiaskan, melewati celah yang sempit (difraksi), berinterferensi (bergabungnya cahaya) dan lain-lain.
Asal cahaya sendiri dari matahari (energi yang sangat besar) yang dicipta untuk makhluk hidup. Apabila berkas cahaya masuk kedalam medium yang bening maka berkas cahaya tadi akan menembus, dan dapat dipantulkan. Hukum pemantulan sudut datang= sudut pantul, sedang kalau berkas cahaya tadi ternyata menembus tetapi dibelokkan arahnya maka sudut datang tidak sama dengan sudut pantul maka disebut pembiasan cahaya.

No comments:

Post a Comment